mö’cizat

mö’cizat
ə. «mö’cizə» c. möcüzələr, xariqələr

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • MU'CİZAT — Mu cizeler. Allah tarafından verilip, yalnız peygamberlerin gösterebilecekleri büyük harika işler MU CİZAT I AHMEDİYE (A.S. Hz. Muhammed in (A.S.M.) mu cizeleri. (Bak: Mu cize …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mu'cizât — (A.) [ تاﺰﺠﻌﻡ ] mucizeler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • MU'CİZAT-I SEB'A — Yedi meşhur mu cize, yedi külli i caz esasları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TA'CİZÂT — (Ta ciz. C.) Tacizler. Rahatsız etmeler, sıkıntı vermeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DELAİL-İ NÜBÜVVET — Peygamberliğin hak olduğuna dair olan deliller.(Resul i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm iddiâ yı Nübüvvet etmiş; Kur an ı Azîmüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehl i tahkikin yanında bine kadar mu cizat ı bâhireyi göstermiştir. O mu cizât, hey et… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KÜTÜB-Ü MÜNZELE — Vahiy ile Cenâb ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.(... Kur anı nâzil eden Zât ı Zülcelâl, Mu cizat ı Ahmediye (A.S.M.) ile, Kur an vahiy olduğunu gösterir; isbat eder. Ve nâzil olan Kur ân dahi üstündeki i caz ile… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RİVAYET — Hikâye edilen hâdise veya söz. * Bir hâdisenin başkalarına anlatılması. * Peygamberimiz den (A.S.M.) işittiklerini veya sahabeden duyduklarını birisinin başkasına anlatması. * Kuyudan halk için su çekmek.(Eğer denilse : Resül i Ekrem… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SADIKANE — f. Sâdık kimseye yakışır şekilde. Sadakatle.(...Hem o delil i sâdık ve musaddak madem umum enbiyanın fevkinde binler mu cizât ve neshedilmeyen bir şeriat ve umum cin ve inse şâmil bir davet sâhibi olduğundan elbette umum enbiyanın reisidir. Öyle… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”